Kotły firmy Bałka

RBR Ekouniwersal

Kocioł retortowy 

Producent: Bałka

Retorta II generacji Autonomiczny sterownik 

B

Cena: od ~8 100zł

Gwarancja: 5 lat

✓ układ zamknięty