Defro Komfort Eko PZ

Ocena w rankingu A
Producent Defro
Rodzaj kotła Kocioł retortowy
Pojemność zasobnika ~120kg
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
 • Ekogroszek
 • Miał
Dostępne moce 12kW 15kW 20kW 25kW 30kW 35kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
3
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 7 500zł (12kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Defro Komfort Eko PZ wydaje się być najlepszym wyborem spośród wielu modeli kotłów retortowych tej firmy jeśli szukasz kotła mogącego spalać także miał, ze sterownikiem posiadającym tryb automatycznego doboru parametrów pracy, ale nie potrzebujesz wyśrubowanej klasy emisji.


Zalety

 • Autonomiczny sterownik

  Przynajmniej w założeniu potrafi sam dobierać parametry podawania paliwa i powietrza

 • Retorta II generacji

  Spala nieco spiekające węgle i miał

Wady

  Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła Defro Komfort Eko PZ

Nazewnictwo modeli kotłów Defro może być mylące. Jest ich sporo a nazwy i wygląd są podobne, choć wyposażeniem potrafią się różnić diametralnie. Tutaj mowa jest o kotle Defro Kom­fort Eko PZ. Nie należy mylić go ani z modelem Komfort Eko (który jest słabszą wersją, z prostym palnikiem wyłącznie na dobry ekogroszek i manualnie ustawianym sterownikiem), ani z Komfort Eko Duo PZ (z rusztem wodnym).

W kotle Defro Kom­fot Eko PZ zamon­to­wany jest żeliwny pal­nik Eko­ener­gia, który pozwala na spa­la­nie nieco spiekającego groszku oraz miału. 

Ste­row­nik to K1P produkcji TECH-a, który automatycznie dobiera sobie parametry nadmuchu i poda­wa­nia paliwa. Jest więc przy­naj­mniej obiet­nica kotła dzia­ła­ją­cego samo­dziel­nie, bez koniecz­no­ści ręcznego żon­glo­wa­nia dziw­nymi parametrami.

Kon­struk­cja kotła jest bez zarzutu. Wymien­nik poziomy, wylot spa­lin nie­ty­powo w naroż­niku pudła pod kątem 45 stopni. W zesta­wie jest prze­dłużka kątowa pozwa­la­jąca zmie­nić kąt wylotu o 45 stopni do pionu lub poziomu. Jed­nak może być z tym roz­wią­za­niem drobny pro­blem: odpro­wa­dze­nie spa­lin zawsze będzie wyżej niż w kotle, który fabrycz­nie ma wypro­wa­dze­nie poziomo do tyłu. Np. Kamen Dual Kom­fort 14kW z wypro­wa­dze­niem spa­lin do tyłu ma dolną kra­wędź czo­pu­cha na wyso­ko­ści 88cm, a Defro Kom­fort Eko PZ 15kW — 122cm.

Wyso­kość kotła w wer­sji 15kW z kola­nem spa­li­no­wym skie­ro­wa­nym do tyłu to 138cm, a po obró­ce­niu kolana do góry - 162cm. Kra­wędź wsypu podaj­nika znaj­duje się na wyso­ko­ści 125cm.

Defro Kom­fort Eko PZ może pra­co­wać wyłącz­nie w ukła­dzie otwar­tym. Nie­stety aku­rat ten model kotła nie ma wer­sji dla układu zamknię­tego. Jest za to Defro Kom­fort Eko (ze zwy­kłą retortą I gene­ra­cji) dla układu zamknię­tego za dopłatą ok. 1000zł.

Gwarancja na szczelność wymiennika to 5 lat. Warto jednak przestudiować całość DTR i zapoznać się ze wszystkimi schowanymi tam warunkami gwarancyjnymi, a wśród nich są:

 • konieczność zabezpieczenia temperatury powrotu na min. 60st.C
 • zakaz stosowania węgla brunatnego (podstawa wielu marketowych "ekogroszków"!) oraz zbyt kiepskiego miału
 • konieczność corocznej konserwacji podajnika po sezonie

 

Uzasadnienie oceny

Defro Komrot Eko PZ posiada teraz zarówno palnik zdolny trawić gorsze węgle jak i sterownik z automatycznym doborem parametrów pracy. Ponadto pojawiła się wersja 12kW. Stąd też nie ma przeszkód, by przyznać mu najwyższą ocenę.

Historia zmian

20.06.2016: Aktualizacja oceny z uwagi na lepszy sterownik
Zmiana oceny: BA