Tekla Ecotek

Ocena w rankingu B
Producent Tekla
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~24kg
Przeciętna stałopalność ~12h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 15kW 20kW 25kW 30kW 50kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 5 lat
Instrukcja obsługi niedostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 3 000zł (15kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2017

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Kotły gór­nego spa­la­nia, zwłasz­cza naj­tań­sze, mają prze­waż­nie bar­dzo skąpą powierzch­nię wymien­nika w sto­sunku do mocy (tylko ciut wię­cej niż stare kotły na koks!), a to prze­kłada się wprost na kiep­ską spraw­ność. Tekla Eco­tek do 2016 roku prezentowała się pod tym względem bardzo dobrze. W 2016 roku firma odświeżyła wygląd swoich wyrobów. Obecnie wymiennik jest przeciętny, ale poza tym kocioł ma wszystko, co potrzebne.


Zalety

  • Powietrze wtórne

  • Ruchomy ruszt

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

Wady

    Nie stwierdzono (co nie znaczy, że żadnych nie ma).

Detale techniczne

Przekrój kotła Tekla Ecotek

Zmieniona wersja kotła Tekla Ecotek weszła w 2016 roku. Widać, że zmieniły się m.in. dostępne moce, układ drzwiczek oraz zmalała nieco powierzchnia wymiennika – teraz jest w okolicach średniej rynkowej. Pojawiło się doprowadzenie powietrza wtórnego – to plus.

Z informacji ze starych zapasów wynika, że kocioł może pra­co­wać tylko w ukła­dzie otwar­tym z ciśnie­niem do 1,5 bara. Gwa­ran­cja na kocioł Tekla Eco­tek trwa 5 lat gdy w insta­la­cji jest zawór czte­ro­drożny i pompa lub 2 lata gdy w/w nie ma. Warun­kiem jej obo­wią­zy­wa­nia jest ode­sła­nie karty gwa­ran­cyj­nej kotła do pro­du­centa w ter­mi­nie do 14 dni od daty uru­cho­mie­nia kotła. Poza tym gwa­ran­cja zawiera stan­dar­dowe sprawy typu min. tem­pe­ra­tura zasi­la­nia 60st.C i powrotu 45st.C czy koniecz­ność mon­tażu w ukła­dzie otwartym.

Uzasadnienie oceny

Tekla Ecotek przed "redesignem" pudła i strony to był naprawdę porządny kocioł. Brakowało mu powietrza wtórnego. Teraz dla odmiany ma powietrze wtórne, ale zmalała mu powierzchnia wymiennika. Stąd do najwyższej oceny mu niedaleko, ale jednak troszkę brakuje.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.