Kielar ECO 2

Ocena w rankingu C
Producent Kielar
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~26kg
Przeciętna stałopalność ~8h(1)
Do układu zamkniętego nie
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
  • Koks
Dostępne moce 17kW 23kW 29kW 35kW 40kW 46kW 52kW 58kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 10 lat
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 4 900zł (23kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Wśród prze­wa­ża­ją­cej na rynku oferty bla­sza­nych kotłów znaj­duje się kilka rodzyn­ków z żeliwa. Jed­nym z nich, po opi­sa­nych wcze­śniej Camino i Via­dru­sie, jest także Kie­lar ECO 2. Niestety poza trwałością wymiennika nie ma on większych zalet. Na tle innych żeliwniaków wyróżnia się jedynie ruchomym rusztem.


Zalety

  • Ruszt ruchomy

    Opcjonalnie, ponadto nie ma go w mocy 17kW

Wady

  • Mała powierzchnia wymiennika

    Jak to w kotłach żeliwnych...

  • Brak wersji bez nadmuchu

Detale techniczne

Kie­lar ECO 2 to żeliwny kocioł górnego spalania. Jak wszystkie kotły z żeliwa, również i ten wyróżnia się bardzo małą powierzchnią wymiennika (producent obecnie jej nie podaje, ale gabaryty i budowa nie dają szansy sądzić, by wymiennika było więcej niż w innych żeliwniakach). Dlatego takie kotły nadają się idealnie wyłącznie do koksu. Im bardziej gazowe paliwo się w nich spala, tym wyższa temperatura spalin, bowiem skromniutki wymiennik prawie nie daje rady odbierać ciepła od spalin.

Rzecz niecodzienna w kotle żeliwnym a występująca w Kielarze ECO 2 to ruszt ruchomy (dostępny od mocy 23kW, nie ma go w naj­mniej­szym modelu 17kW). Żaden inny kocioł żeliwny go nie posiada a zna­ko­mi­cie przyda się do pale­nia kok­sem na okrągło — oczy­wi­ście tylko w budyn­kach, w których odpowiednio wysokie zapotrzebowanie na ciepło to umożliwi.

Kielar ECO 2 fabrycznie wyposażony jest w dmuchawę i sterownik a co za tym idzie także kanały dopro­wa­dza­jące powie­trze z popiel­nika nad zasyp. To obecnie standard w takich kotłach. Strona producenta nie mówi nic o wersji kotła bez nadmuchu, choć sądząc z poniższego zdjęcia gołego korpusu kotła, na przodzie po prawej stronie dostępne jest gniazdo umożliwiające montaż miarkownika (ale schowane pod blaszaną obudową).

Wnętrze kotła Kielar Eco 2

Widoczne wewnątrz kotła żebrowania na wymienniku niewiele ratują sytuację. To tylko wystające nadlewy żeliwa, które nie zwiększają powierzchni kontaktu wody ze spalinami.

Choć kocioł wydaje się wysoki, to jed­nak jego pojem­ność zasy­powa jest zaska­ku­jąco mała. Dzieje się to za sprawą wyso­kiego popiel­nika, ogrom­nych drzwi­czek zasy­po­wych i roz­bu­do­wa­nego wymien­nika kon­wek­cyj­nego. Pro­du­cent podaje, że wer­sja 23kW mie­ści 27 litrów paliwa. To tyle, ile wcho­dzi do kotła Camino, ale w wer­sji 13kW! Pojem­ność kotła jest bar­dzo mała także w porów­na­niu z bla­sza­nymi kotłami i pozwala na góra 5 godzin pracy z pełną mocą lub do 8 godzin przy 60% mocy nominalnej.

Gwarancja to 10 lat - typowa długość dla kotła żeliwnego. Spokojnie mogłaby wynosić nawet 20 lat, bo kotłu żeliwnemu ząb czasu niestraszny. Jednak duża zaleta niezniszczalności równoważona jest przez dużą wadę marnotrawstwa energii przy spalaniu paliw innych niż koks, gdy niewielki jak na dzisiejsze standardy i trudny w czyszczeniu wymiennik nie jest w stanie należycie schłodzić spalin.

Cenowo kocioł Kielar ECO 2 również nie wypada ciekawie. Najniższe moce 17kW/23kW kosztują ok. 5000zł. To dużo jak na kocioł zasypowy z nadmuchem, ale też typowym jest, że kotły żeliwne kosztują więcej od blaszanek.

Uzasadnienie oceny

Kielar ECO 2 występuję wyłącznie w wersji z dmuchawą, nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego ani łatwej możliwości montażu miarkownika (choć po rozcięicu obudowy powinno się dać znaleźć króciec do montażu miarkownika). Najniższa dostępna moc to 17kW a pełnosprawna (z rusztem ruchomym) - dopiero 23kW. A nade wszystko jest kotłem żeliwnym z typowym dla tej gałęzi kotlarstwa marnym wymiennikiem. Z czystym sumieniem można go polecić jedynie do spalania koksu.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.