Heiztechnik Q HIT

Ocena w rankingu B
Producent Heiztechnik
Rodzaj kotła Kocioł górnego spalania
Pojemność zasypowa ~24kg
Przeciętna stałopalność ~16h(1)
Do układu zamkniętego tak
Paliwa podstawowe(2)
  • Węgiel kamienny
Dostępne moce 7kW 11kW 15kW 20kW 25kW 30kW 35kW
Klasa
wg normy PN-EN 303-5:2012
nie przebadano
Ecodesign nie
Gwarancja 4 lata i 2 miesiące
Instrukcja obsługi dostępna
Strona producenta przejdź do strony producenta
Orientacyjna cena od 2 200zł (11kW)

(1) - orientacyjny czas pracy na pełnym załadunku paliwa podstawowego przy 60% mocy nominalnej

(2) - paliwa podstawowe określa producent; to takie, na których kocioł jest w stanie osiągnąć moc nominalną

Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016

To już jest koniec

Od 1. lipca 2018 nie mogą być legalnie sprzedawane kotły takie jak ten (bez 5. klasy emisji). Być może nadal jest w sklepach, bo producenci różnie kombinują, ale jeśli go kupisz, to i tak zgodnie z uchwałami antysmogowymi w części województw nie możesz go już legalnie zainstalować a za kilka lat będzie trzeba go wymienić.

Za niemiecko brzmiącą nazwą i dość oryginalnym jak na kotły węglowe, estetycznym wyglądem, nie kryje się w kotle Heiztechnik Q HIT nic szczególnego, ale też nie ma tragedii. Nietypowo rozwiązano tu podawanie powietrza wtórnego. Poza tym za względnie nieduże pieniądze otrzymuje się kocioł, który może pracować w układzie zamkniętym.


Zalety

  • Powietrze wtórne nieregulowane

    Lepsze niż żadne, choć lepsza byłaby jego osobna regulacja

  • Możliwość montażu miarkownika ciągu

Niewiadome

  • Powierzchnia wymiennika

Wady

  • Możliwe nadmierne grzanie komina

    Rura dużej średnicy mniej efektywnie odbierze ciepło od spalin niż typowy wymiennik półkowy o takiej samej powierzchni

Detale techniczne

Przekrój kotła Heiztechnik Q HIT

Firma Heiztechnik dobrze kreuje swój wizerunek. To polskie przedsiębiorstwo chowa się za niemiecko brzmiącą nazwą a ich wyroby różnią się na plus wyglądem od reszty rynkowej oferty. Tym ele­men­tem fak­tycznie nawią­zują do kotłów zachod­nich firm, które mają wię­cej wspól­nego z lodówką niż wiecz­nie ufaj­da­nym mułem robo­czym do poże­ra­nia węgla. Ale za tym wizerunkiem nie kryje się żadna przełomowa technika.

W kon­struk­cji wymiennika zastosowano jako główny element dużej średnicy pro­stą rurę. Tak duży przekrój tej rury oznacza, że gorące spaliny łatwiej uciekną jej środkiem, z dala od ścianek wymiennika, niż miałoby to miejsce w typowym wymienniku półkowym, gdzie kanały są węższe. Producent niestety nie podaje, jaka jest powierzchnia tego wymiennika ani temperatura spalin na mocy nominalnej, a to byłby dobry wskaźnik tego, czy ma takie coś sens większy niż tylko ułatwienie procesu produkcji i po trosze także czyszczenia.

Heiztechnik Q HIT nie ma kla­sycz­nego dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego, ale jest kanał dla powie­trza wtór­nego spod rusztu na tyl­niej ściance. To rozwiązanie znane jeszcze z przedwojnia. Ma to swoje zalety (będzie ono nieco pod­grzane), ale szkopuł w tym, że jego dopływ reguluje się sam (przez gęstość zasypu) oraz nie jest niezależny od powietrza pierwotnego, a więc zamknięcie klapki powoduje całkowite zduszenie ognia w palenisku. Tymczasem zadaniem powietrza wtórnego jest też podtrzymanie spalania gazów w takiej sytuacji jak długo się da. Bez niezależnej regulacji to niemożliwe.
Poza tym dopływ powietrza do kotła może być sterowany mechanicznym miarkownikiem ciągu - jest możliwość jego montażu.

Pro­du­cent ofe­ruje wydłu­żoną gwa­ran­cję — 50 mie­sięcy (~4 lata) na szczel­ność kor­pusu kotła. W warun­kach gwa­ran­cji w DTR nie ma więk­szych haczy­ków. Wyma­gane jest jedy­nie zain­sta­lo­wa­nie kotła zgod­nie z prze­pi­sami i z zabez­pie­cze­niem tem­pe­ra­tury wody powrot­nej na pozio­mie 55 st.C.

Kocioł Heiztechnik Q HIT fabrycznie został przystosowany do pracy w układzie zamkniętym, co jest wskazane w DTR, więc można go tak legalnie i bezpiecznie zamontować, oczywiście trzymając się przepisowych zabezpieczeń.

Uzasadnienie oceny

Kocioł Heiztechnik Q HIT może pracować na naturalnym ciągu przy regulacji za pomocą mechanicznego miarkownika. Nie jest niestety znana powierzchnia wymiennika w tym kotle. Powietrze wtórne rozwiązano prawdopodobnie niezbyt skutecznie, ale i tak lepsze to niż całkowity brak powietrza wtórnego. Poza tym to akurat najłatwiejsza rzecz do samodzielnej korekty w razie potrzeby. Generalnie kocioł ten powinien pracować akceptowalnie bez żadnych modyfikacji a dodatkowo zaletą może być możliwość pracy w układzie zamkniętym w standardzie, za co zwykle trzeba dopłacać.

Historia zmian

Tutaj pojawią się informacje kiedy, co i dlaczego było zmieniane w opisie kotła oraz jego ocenie.
Na razie nic tutaj nie ma.