Co i jak

Znajdziesz tu wyjaśnienia niektórych kwestii technicznych poruszanych w rankingu, których zrozumienie jest przydatne, aby dobrze wybrać kocioł.

Rodzaje sterowników w kotłach podajnikowych

W rankingu przyjęty został podział na trzy rodzaje sterowników w kotłach podajnikowych:

  • z całkowicie ręcznymi ustawieniami – tam użytkownik sam podaje podstawowe parametry spalania, tj. siłę nadmuchu i czas podawania/przerwy zarówno dla pracy jak i podtrzymania. Przeważnie każda zmiana rodzaju i jakości paliwa oznacza potrzebę korekty nastaw. Ten rodzaj sterownika wymaga od użytkownika najwięcej ogarnięcia w technice spalania węgla.
  • "półautomatyczne" – gdzie użytkownik ustawia nadmuch i czas podawania/przerwy dla dwóch do kilku poziomów mocy (oraz dla podtrzymania), a sterownik przełącza się między tymi mocami zależnie od potrzeb. Łatwo pomylić ten typ ze sterownikiem autonomicznym. Bywa, że w opisie sterownika używa się terminu "funkcja PID", co czasem oznacza, że sterownik sam dobiera parametry spalania, a czasem, że jedynie moduluje moc przełączając się między zdefiniowanymi poziomami wedle algorytmu PID. Dopiero po przestudiowaniu instrukcji obsługi okazuje się, że sterownik nie dobiera sobie sam parametrów spalania.
  • autonomiczne – takie, które samodzielnie potrafią dobierać sobie parametry spalania a użytkownik co najwyżej dokonuje drobnych korekt. W handlu czasem nazywane "adaptacyjnymi". Czasem zdarzy się, że nazwane są tu "automatycznymi", ale celowo to słowo nie jest używane, aby nie sugerować, że taki sterownik zawsze i ze wszystkim poradzi sobie sam. Takich na razie niestety nie ma. Jednak te sterowniki są najbardziej zaawansowane i przynajmniej w założeniu powinny w większości przypadków wyręczać użytkownika z grzebania się w parametrach spalania.

Parametry kotłów w rankingu

Standard powierzchni wymiennika

Ten parametr należy rozumieć jako: im więcej i bliżej 100% tym lepiej.

Nie ma żadnego oficjalnego standardu co do powierzchni wymiennika, jaką kocioł powinien posiadać. Za punkt odniesienia do porównania wymiennika w różnych kotłach przyjęta została rekomendacja łódzkiego laboratorium badającego kotły, aby 1m2 wymiennika przypadał na każde 8-9kW mocy kotła. Taka wartość umożliwia osiąganie sprawności wymaganych w dzisiejszych badaniach. Większość kotłów podajnikowych w tych rejonach się sytuuje. Kotły zasypowe zwykle nie przekraczają 80% tej wielkości a nietrudno o truchła, które nie mają nawet 60% z tego (!) i zachodzi wątpliwość, czy bardziej grzeją dom czy komin.

Pojemność zasypowa lub zasobnika

Pojemność komory kotła zasypowego lub pojemność zasobnika w kotłach podajnikowych podawana jest w kilogramach paliwa. Wartości te są wyliczane na podstawie pojemności podawanych przez producentów (zwykle w litrach) oraz dla gęstości nasypowej paliwa 800kg/m3 – to wartość odpowiednia mniej więcej dla węgla groszku.

Dopuszczenie do układu zamkniętego

Informacja o dopuszczeniu kotła do pracy w układzie zamkniętym jest umieszczana tylko wtedy, gdy producent jasno i wyraźnie zadeklaruje taką możliwość w DTR. Jeśli poszukujesz kotła do układu zamkniętego, to tylko taka pisemna deklaracja powinna się liczyć. Chodzi tu o odpowiedzialność producenta w razie "w". Jeśli kocioł w układzie zamkniętym narobi jakichś szkód albo "tylko" się rozszczelni, to producent zawsze może powiedzieć, że cię nie zna a w DTR nie zezwolił na instalowanie kotła w układzi zamkniętym.

Mimo że układ zamknięty nie jest w Polsce nowością, wiele firm wciąż ma dziwne problemy z pisemnym postawieniem tej sprawy jasno. Przyszły klient jedynie przez telefon słyszy zapewnienia, że kocioł nadaje się do układu zamkniętego a w DTR nie ma o tym ani słowa a bywa nawet, że jest wyraźny zakaz takiego montażu. Dlatego w imię własnego dobrze pojętego interesu dobrze jest wyjaśnić sprawę na piśmie przed zakupem kotła.

Paliwa podstawowe

Lista paliw podstawowych brana jest z DTR kotła. Co do nich można mieć pewność, że kocioł da sobie z nimi radę. Przeważnie nie będzie to jednak pełna lista paliw, które dany kocioł jest w stanie spalić. Na przykład kotły górnego spalania zazwyczaj mają na liście paliw tylko węgiel kamienny natomiast zapakować (z różnym skutkiem) można do nich węgiel czeski, brunatny czy drewno. Szczególnie uważać trzeba na koks: kotły, które nie mają go na liście paliw, raczej nie są przystosowane do ekstra wysokich temperatur towarzyszących jego spalaniu.

Gwarancja

Podawana w rankingu długość gwarancji dotyczy jej maksymalnego bezpłatnego wymiaru, także jeśli trzeba spełnić jakieś warunki, np. ochrony powrotu. Jeśli można przedłużyć gwarancję np. płatnymi przeglądami, to jest to opisywane osobno.